Zvířata

Doba: 3 týdny

Dílčí cíle

 • rozvoj komunikačních dovedností a kultivovaného projevu
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájem apod.)
 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání
 • rozvoj kooperativních dovedností
 • seznamování se světem kultury a umění, osvojení si základních poznatků o přírodě
 • vytvoření základů aktivních postojů k ekologii
 • seznamování s místem a prostředím
 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale i poškozovat a ničit

Činnosti

 • pozorujeme, popisujeme zvířata
 • hrajeme si na zvířata – pohyby, zvuky
 • hledáme kde bydlí, chystáme zvířecí domečky
 • vybíráme zvířatům vhodnou stravu
 • pozorujeme zvířata v přírodě
 • povídáme si, jak opatrně se musíme v kontaktu se zvířaty počínat
 • učíme se skládat puzzle zvířata a mláďata
 • pracujeme s pracovními listy
 • povídáme si, jak pečovat o domácí mazlíčky
 • dramatizace pohádky Zajíček a liška
 • porovnáváme zvířátka žijící v lese s domácími
 • pohádka – O třech prasátkách, O kůzlátkách
 • básnička – Kočka leze dírou, pes oknem
 • výlet – zoo, jízdárna Chaby

Otázky

 • Máš doma nějaké zvířátko? Jaké?
 • Čím ho krmíš?
 • Víš jaká zvířátka jsou domácí?
 • Víš čím se živí?
 • Jak  můžeme zvířatům pomáhat?
 • Víte, jak se chovat správně ke zvířatům, aby se nám něco nestalo?
 • Poznáš zvířecí rodiče a mládě?
 • Umíš předvést zvířátka jak chodí a co říkají?
 • Jak se musíme starat o zvířata?
 • Co pro zvířátka můžeš udělat sám?
 • Víš co nám péče o zvířata přináší?
 • Jaké zvířátko si v lese potkal?
 • Čím se liší lesní a domácí zvířátka?

Kompetence

 • dítě umí poznat a pojmenovat domácí a volně žijící zvířata
 • reaguje citlivě na potřeby zvířat, umí spolupracovat na péči o zvířata  
 • těší se z hezkých a příjemných zážitků prožitých se zvířaty
 • uvědomuje nutnost opatrného chování vůči zvířatům
 • dítě si osvojilo elementární poznatky o životě zvířat
 • má povědomí o významu životního prostředí pro zvířata
 • pomáhá pečovat o okolní životní prostředí