Zima - Zimní sporty

Doba: 2 týdny

Dílčí cíle

 • osvojení si poznatků důležitých k podpoře zdraví
 • seznamování s místem a prostředím
 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • vytváření pozitivního vztahu ke sportu a jeho podpora a rozvoj zájmu
 • osvojení si poznatků o pohybových činnostech

Činnosti

 • povídáme si o zimních sportech
 • návštěva obchodu se sportovními potřebami
 • vyrábíme a koulujeme se papírovými koulemi
 • přiřazujeme a lepíme sporty do prostředí ve kterém se provádějí (skupinová činnost)
 • povídáme si o vhodném oblékání
 • třídíme oblečení podle toho,ve kterém ročním období ho nosíme
 • lepíme oblečení vystřižené z látky na papírové panáčky
 • povídáme si o možnostech předcházení úrazů při sportování
 • poznáváme své oblečení od cizího a skládáme si ho do boxů
 • básnička: Padá bílé nadělení, O zimě

Otázky

 • Jaké sporty znáte?
 • Co můžeme dělat v zimě za sporty?
 • Jaké sporty praktikujete s rodiči?
 • Byly jste na horách?
 • Viděli jste někdy v TV hokej?
 • Co si oblečete v zimě?
 • Co nosíme na hlavě při lyžování, abychom se nezranili při pádu?

Kompetence

 • zvládá základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu a na ledu)
 • dodržuje dohodnutá, předem vyjasněná pravidla
 • umí se obléci přiměřeně počasí
 • umí zacházet se sportovním náčiním a nářadím
 • dítě se orientuje v zimních sportech
 • dítě ví, jak se vyhnout nebezpečí při sportování