Zdraví

Doba: 1 týden

Dílčí cíle:

 • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí
 • vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

 

Činnosti:

Otázky:

 • povídání o nemocech a o jejich předcházení
 • praktická ukázka různých předmětů (teploměr, náplast…)
 • nápodoby hry na pana doktora
 • řešení různých jednoduchých situací (odřeniny,…)
 • scénky k tématu
 • básničky, říkadla
 • společné zpracování výtvarného tématu
 • povídání o tom, co je zdravé a co ne, důsledky
 • povídání o významu pohybu
 • pohybové aktivity

 

 

 

 • Co je důležité, abychom byli zdraví?
 • Znáte tyto předměty? Na co se používají?
 • Co dělá pan doktor? Co nám může kontrolovat?
 • Byli jste někdy u pana doktora? Jak to probíhalo, jak to vypadalo…?
 • Jak vypadá pan doktor?
 • Co uděláme, pokud se někdo zraní a potřebuje pomoc?
 • Co bychom měli jíst častěji a co méně často?
 • Víte, proč je pohyb zdravý?

Kompetence:

 • zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní hygienické a preventivní návyky
 • rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí
 • mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy
 • mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví, povědomí o tom, kde hledat pomoc, koho přivolat