Velikonoce

Doba: 1 týden

Dílčí cíle

 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • rozvoj řečových schopností a dovedností
 • rozvoj tvořivosti
 • rozvoj estetického vnímání
 • vytvoření pozitivních vztahů ke kultuře
 • seznamování se světem lidí

Činnosti

 • povídání o Velikonocích
 • Velikonoční zvyky a tradice
 • zdobení kraslic
 • malování beránka, kuřátek, zajíčka
 • výroba pomlázky
 • malování vyfouknutých vajíček
 • výroba Velikonoční ovečky z papíru a jiného materiálu
 • batikovaná papírová vejce (tisk rukama)
 • hra – hledání vajíček
 • básnička – hody, hody...
 • taneček – zajíček ve své jamce

Otázky

 • Jak slavíš Velikonoce?
 • Barvíte doma vajíčka?
 • Z čeho je vyrobená pomlázka?
 • Jaká zvířátka jsou symbolem Velikonoc?
 • Kdy se chodí z pomlázkou?
 • Co je to řehtačka? A proč se používá?
 • Víš jak se nazývají dny před Velikonocemi?

Kompetence

 • vyjadřuje svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech
 • dítě se umí soustředit na činnost a udržet pozornost u povídání
 • má povědomí o širším kulturním prostředí
 • učí se nová slova, aktivně je používá
 • dítě umí zpaměti krátké texty, zapamatuje si je a vybaví
 • dítě spolupracuje s ostatními