Sebeobsluha

Termín: 1 týden

Dílčí cíle

 • rozvoj sebeobsluhy dětí
 • přiměřeně zvládá sebeobskuhu při hygieně, stolování, oblékání apod.
 • posilování samostatnosti dítěte
 • uvědomění si vlastního těla
 • vytvoření zdravého vztahu k sobě
 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí
 • rozvíjení schopnosti samostatného vyjádření
 • posilování prosociálního chování
 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • rozvoj psychické zdatnosti

Činnosti

 • učíme se zachovávat čistotu, používat toaletu, omývat si ruce a čistit zuby
 • učíme se používat hrníček, lžičku a příbor
 • trénujeme oblékání svršků, obouvání, zavazování tkaniček, zapínání zipu, knoflíků apod.
 • učíme se uklízet po sobě hračky
 • zkoušíme jednoduché práce (zametání, úklid smetí, zalévání květin, nalévání nápoje apod.)
 • udržujeme pořádek v osobních věcech
 • Básnička - „To jsou prsty…“
 • Pohádka – O pejskovi a kočičce – jak myli podlahu.

Otázky

 • Víš co máš dělat, když se ti chce na záchod?
 • Uklízíš si doma svoje věci sám nebo ti někdo pomáhá?
 • Co si umíš sám obléknout?
 • Kdo u vás doma nejčastěji připravuje jídlo?
 • Pomáháš někdy s přípravou jídla?

Kompetence

 • dítě si zvládá samo dojít na toaletu nebo si samo umí říct, že na záchod potřebuje
 • umí si umýt ruce
 • umí jíst lžičkou
 • umí se samostatně nebo s malou dopomocí obléknout
 • umí si vyčistit zuby