Povolání

 

Termín: 1 týden

 

Dílčí cíle:

- seznámení se se světem lidí

- vytváření elementárního povědomí o širším kulturním prostředí

- posilování prosociálního chování

 

 

Činnosti:

Otázky:

 

- povídáme si o rozličných druzích zaměstnání

- hrajeme si na různá povolání

- povídáme si o vysněných povolání, každého z dětí

- malujeme své vysněné povolání

- povídáme si o tom, jaké mají rodiče zaměstnání

- soutěž – poznej povolání

 

- Jaká povolání znáš?

- Co dělají tvoji rodiče?

- Čím bys chtěl být, až budeš velký?

- Kdo staví dům?, Víš kdo stříhá vlasy?…

 

Kompetence:

- dítě má povědomí o širším kulturním prostředí

- dítě se učí spolupracovat s ostatními

- umí pojmenovat jednotlivá povolání