Pohádky

Termín:  2 týdny

Dílčí cíle

 • rozvoj komunikace
 • rozvoj kultivovaného projevu
 • orientace v kulturním prostředí
 • rozvoj tvořivosti
 • rozvoj schopnosti samostatného vyjádření
 • rozvoj kooperativních dovedností

Činnosti

 • vyprávíme si pohádky, mluvíme o pohádkových postavách
 • povídáme si o tom, jakou pohádkovou postavou by děti chtěly být
 • hrajeme pohádku
 • vyrábíme si rekvizity k pohádce
 • opakujeme divadelní představení o kůzlátkách
 • malujeme pohádkové postavy
 • díváme se na pohádku
 • zpíváme písničky z pohádek

Otázky

 • Jaké pohádky znáš?
 • Jakou máš nejraději?
 • Jak často se na pohádky díváš?
 • Čteš si s rodiči pohádky?
 • Která postava je tvá oblíbená?
 • Jakou postavou bys chtěl být?
 • Umíš nějakou písničku z pohádky?
 • Víš jak vypadá vodník, král, víla....?

Kompetence

 • dítě umí zpaměti krátké texty
 • umí zacházet s výtvarnými pomůckami a materiály
 • dítě vyjadřuje svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech
 • spolupracuje s ostatními
 • dítě zvládá sledovat příběhy a pohádky
 • dítě dokáže interpretovat krátký příběh, pohádku