Podzim

Termín: 2 týdny

Dílčí cíle

 • rozvoj komunikačních dovedností a kultivovaného projevu
 • posilování přirozených poznávacích citů
 • osvojení si základních poznatků o přírodě
 • rozeznávání ročních období
 • charakteristické znaky podzimu
 • seznamování se s místem a prostředím
 • vytvoření základů aktivních postojů k ekologii
 • rozvoj kooperativních dovedností

Činnosti

 • pojmenováváme všechna roční období
 • pozorujeme změny v přírodě
 • poznáváme barvy
 • pracujeme s listím a kaštany
 • vyrábíme draky
 • rozlišujeme počasí a co si asi oblékneme
 • pracujeme s pracovními listy
 • poznáváme podzimní ovoce – ochutnáváme, pokoušíme se je zpracovat – uvařit, usušit
 • třídíme obrázky i předměty, které k podzimu patří a které ne
 • pozorujeme, sbíráme a výtvarně využíváme podzimní listí
 • sledujeme práce na zahradě a pomáháme připravit zahradu i zvířata na zimu
 • básnička – venku prší..., foukej, foukej větříčku
 • písnička – prší, prší
 • pohádka – o krtečkovi, Martínek a jabloňka

Otázky

 • Jaká roční období znáte?
 • Víte jak jdou za sebou?
 • Víte, jaké je roční období?
 • Co se vám na podzimu líbí?
 • Jaké je na podzim počasí?
 • Jakou barvu má listí na stromech?
 • Opadává listí ze všech stromů?
 • Co si oblékneme, pokud je chladno a prší?
 • Co se děje venku s přírodou?
 • Jak se připravují příroda a zvířátka na zimu?
 • Co můžeme udělat my?
 • Jakým činnostem se věnujeme na podzim?
 • Co až podzim skončí, jaké období nás čeká?

Kompetence

 • chápe elementární časové pojmy (roční období – jaro, léto...)
 • osvojit si elementární poznatky o přírodě
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech
 • umí nazpaměť krátké říkanky, písničky
 • umí využívat přírodní materiály při výtvarné činnosti