Počasí

Doba: 1 týden

Dílčí cíle:

 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí o jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností se mohou projevovat i v této oblasti
 • zachycovat a vyjadřovat a své představy pomocí různých výtvarných dovednost

 

Činnosti:

Otázky:

 • povídání o změnách počasí (střídání ročních období)
 • povídání o činnostech v různém období
 • básničky: Sluníčko, sluníčko popojdi…

                      Prší, prší, jen se leje…

 • výtvarné zpracování na téma
 • hádanky
 • pohybové hry a cvičení
 • Jaké počasí je na jaře, v létě, na podzim a v zimě?
 • Co můžeš dělat, když svítí sluníčko, padá sníh…?
 • Jak vzniká duha?
 • Proč prší?
 • Kdy je bouřka? Co při ní vidíme?
 • Co se může stát, když dlouho prší nebo když je dlouho sucho?

Kompetence:

 • uvědomovat si nebezpečí se kterým se může dítě v přírodě setkat a povědomí o tom, jak se před ním chránit
 • vnímat, že svět přírody má svůj řád
 • porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé