Ovoce a zelenina

Doba: 2 týdny

Dílčí cíle

 • seznámení s druhy ovoce a zeleniny
 • vytvoření elementárních základů k životnímu prostředí
 • vytvoření povědomí o sounáležitosti s přírodou
 • rozeznáváme chuť ovoce

Činnosti

 • učíme se rozeznávat ovoce a zeleninu
 • poznáváme různé druhy ovoce, zeleniny
 • rozeznáváme různé barvy ovoce a zeleniny
 • povídáme si o tom, kde které ovoce a zelenina roste
 • umisťujeme namalované ovoce a zeleninu do obrázku, kam patří
 • modelujeme ovoce a zeleninu z modelíny
 • vybarvujeme, lepíme, vytrháváme z papíru oblíbené ovoce a zeleninu
 • nakupujeme ovoce na tržnici (hrajeme si na tržnici, nakupujeme – prodáváme)
 • zkoumáme a poznáváme barvu, chuť, vůni a tvar ovoce a zeleniny
 • básnička – O bramboře, To je, to je jablíček..., Oběd
 • pohádka - Sněhurka
 • písnička - měla babka...

Otázky

 • Co je ovoce, co zelenina?
 • Víte kde roste?
 • Jakou má barvu?
 • Jaký má tvar?
 • Víte jakou má chuť?
 • Které ovoce má uvnitř pecku? A které jen jadérka?
 • Víte které ovoce a zeleninu musíme před jídlem oloupat?
 • Jaké ovoce neroste u nás?
 • Víte kde si můžeme ovoce koupit?
 • Proč jíme ovoce a zeleninu?
 • Kterou zeleninu musíme před tím než ji sníme uvařit?

Kompetence

 • dítě se dokáže orientovat co je ovoce, co zelenina
 • dokáže rozlišovat, třídit a popsat jednotlivé ovoce a zeleniny
 • naučit se zpaměti krátké texty (říkanky, písničky) k tématu
 • ví, jak které ovoce chutná