Olympiáda

Doba: 1 týden

Dílčí cíle:

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování v oblasti JM a HM, ovládání pohybového aparátu
 • rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • uvědomění si vlastního těla
 • získání povědomí o významu slova olympiáda, o tom jakých sportů se týká

 

Činnosti:

Otázky:

 • povídání o olympiádě (ukázka v knížce, fotografie…)
 • Pohádka „Káťa a Škubánek“ „Jen počkej zajíci“
 • pohybové aktivity ( běh, hod míčem, skok do dálky, skok přes překážku)
 • schopnost následovat předem vyznačenou trasu
 • cvičení s různým náčiním
 • soutěž
 • Co je to olympiáda?
 • Sledujete ji v televizi?
 • Kterých sportů se týká?
 • Co dostane vítěz?
 • Jak se sportovci oblékají?
 • Kde olympiáda probíhá?
 • Jak vypadají olympijské kruhy?

Kompetence:

 • zachovat správné držení těla
 • zvládnout základní pohybové dovednosti, orientaci v prostoru
 • správná koordinace pohybu
 • správně dýchat
 • bezpečnost
 • vhodné oblečení pro sport
 • mít povědomí, co znamená olympiáda, jakých sportů se týká