Mikuláš

Doba: 1 týden

Dílčí cíle

 • seznamování se světem lidí, umění a kultury
 • rozvoj společenského i estetického vkusu
 • rozvoj tvořivosti
 • rozvoj a kultivace estetického vnímání, cítění a prožívání
 • rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností

Činnosti

 • povídáme si o Mikulášovi (kdo to je Mikuláš, s kým chodí Mikuláš)
 • vymalováváme a vylepujeme obrázky Mikuláše, anděla a čerta
 • vyrábíme postavičky Mikuláše, anděla a čerta
 • máme Mikulášskou besídku
 • básnička – Mikuláš je hodný pán
 • písnička – píseň o Mikulášovi

Otázky

 • Kdo je Mikuláš?
 • Kdo s ním chodí?
 • Co nosí za dárečky?
 • Koho odnáší v pytli? A proč?
 • Jak je Mikuláš oblečený?
 • Bojíte se čerta?
 • Kdo je z této trojice hodný?

Kompetence

 • dítě se dokáže naučit zpaměti krátké texty
 • dítě vyjadřuje svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech
 • dítě umí zacházet s výtvarnými pomůckami a materiály