Město a vesnice

Doba: 1 týden

Dílčí cíle:

 • poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí
 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství
 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního stavu k němu
 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

 

Činnosti:

Otázky:

 • povídáme si o životu ve vesnici a městě
 • všímáme si rozdílů mezi vesnicí a městem
 • výtvarně zpracováváme dům a okolí, kde
 • bydlíme
 • hledáme v knížkách obrázky vesnice a města
 • rozdíly (příroda, zvířata)
 • rozdíl životního prostředí

 

 • Kde bydlíš?
 • Jak vypadá město a jak vesnice?
 • Znáš rozdíly mezi vesnicí a městem?
 • Co můžeš dělat na vesnici a co ve městě?
 • Kde je více přírody?
 • Jaká zvířata můžeš vidět ve městě a jaká ve vesnici?
 • Kde je více obchodů, továren, aut…?

Kompetence:

 • pochopit, že každý má své společenství svou roli, podle které je třeba se chovat
 • osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké a zajímavé
 • vnímat, že svět má svůj řád a že je rozmanitý
 • mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka