Masopust

Doba: 1 týden

Dílčí cíle

 • vytváření elementárního povědomí o širším kulturním prostředí
 • rozvoj společenského a estetického vkusu
 • vytvoření pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

Činnosti

 • povídáme si o masopustních zvycích a tradicích
 • hrajeme na hudební nástroje jako kapela
 • povídáme si o tradičních maskách
 • vyrábíme si vlastní karnevalové masky
 • připravujeme oslavu Masopustu karneval

Otázky

 • Co je Masopust?
 • Co je půst?
 • Kolik dnů trvá?
 • Jaké činnosti probíhají o Masopustu?
 • Co je karneval?
 • Jaké znáte masky?
 • Slavili jste Masopust s rodiči i mimo školku? (pokud ano – kde?)

Kompetence

 • dítě dokáže vnímat umělecké a kulturní podněty
 • dokáže sledovat se zájmem dramatické či hudební představení
 • umí hodnotit svoje zážitky
 • umí samostatně vytvořit karnevalovou masku
 • umí se vyjadřovat prostřednictvím hudebních a hudebně-pohybových činností