Jaro

Termín: 2 týdny

Dílčí cíle

 • seznamování se světem kultury a umění, osvojení si základních poznatků o přírodě
 • vytvoření základů aktivních postojů k ekologii
 • seznamování s místem a prostředím
 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale i poškozovat a ničit
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájem apod.)
 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání
 • rozvoj kooperativních dovedností

Činnosti

 • opakujeme si všechna roční období
 • jaro a měsíce, které do něj patří
 • zdobíme jarní větvičky ve třídě
 • pozorujeme změny v přírodě – počasí, květiny, stromy
 • opakujeme barvy
 • učíme se skládat puzzle s jarními motivy
 • pracujeme s pracovními listy
 • pozorujeme, jak rostou různé rostliny a pracujeme s nimi na zahradě
 • učíme se názvy květin a jejich barvy
 • sázíme semínka květin, vytváříme si vlastní zahrádku
 • dramatizace, pantomima – probuzení ze zimního spánku
 • pohádka – O velké řepě
 • básnička – voláme sluníčko
 • výlet – Botanická zahrada, Kampa

Otázky

 • Jaké je roční období?
 • Znáte i názvy dalších ročních období?
 • Které měsíce jsou jarní?
 • Jaké může být počasí?
 • Co se děje venku s přírodou?
 • Které kytičky rostou jako první?
 • Co dělají zvířátka?

Kompetence

 • chápe elementární časové pojmy (jaro, léto, podzim, zima)
 • vyjadřuje svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (výtvarné, hudební a dramatické)
 • dítě si osvojí elementární poznatky o přírodě
 • děti se těší z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních krás
 • děti mají povědomí o významu životního prostředí pro člověka
 • děti pomáhají pečovat o okolní životní prostředí