Já a školka

Doba: 2 týdny

Dílčí cíle:

 • seznamování s pravidly ve vztahu k druhým
 • seznamování s místem a prostředím MŠ
 • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním dětem a lidem i ve skupině
 • rozvoj kooperativních dovedností
 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností
 • posilování samostatnosti dítěte
 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • rozvíjení schopnosti samostatného vyjádření
 • rozvíjení schopnosti komunikace s dospělým
 • rozvoj psychické zdatnosti
 • rozvoj sebeobsluhy dětí

Činnosti

 • seznamujeme se s medvědem Čumáčkem
 • seznamujeme se se školkou
 • seznamujeme se s dětmi a dospělými ve školce
 • vybíráme si značky zvířátek
 • osvojujeme si režim dne ve školce
 • osvojujeme si pravidla chování – kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách
 • umožňujeme vzájemné poznávání a sbližování dětí
 • verbální a neverbální aktivity dětí, zaměřené na vzájemné poznávání (hry s míčem, kalendář, malujeme kamaráda, domečky...)
 • seznamujeme se s okolím školky
 • básnička – to jsou prsty...
 • písnička – zajíček ve své jamce
 • pohádka – o pejskovi a kočičce

Otázky

 • Jak se jmenuješ?
 • Jak se jmenuji?
 • Jakou chceš značku – zvířátko?
 • Víš, kdo má tuhle značku?
 • Víte, kdo je Čumáček?
 • Kdo je ve školce?
 • Kdo chybí?
 • Co dnes budeme dělat?
 • Co děláme teď, co už jsme dělali a co potom?
 • Kde máme hračky?
 • Kde spinkáme? Kde si hrajeme?
 • Znáte cestu do školky?
 • Budeme přecházet silnici, co uděláte?

Kompetence

 • dítě se dokáže samostatně představit
 • umí pozdravit a rozloučit se
 • pozná ostatní děti a pedagogy, pamatuje si jejich jména
 • zvládne se odloučit od rodičů
 • samostatně navazuje verbální kontakt s dětmi i dospělými
 • orientuje se v prostředí MŠ
 • osvojilo si základní pravidla chování v MŠ
 • dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla
 • respektuje potřeby jiného dítěte, umí se rozdělit