Já a moje tělo

Termín: 2 týdny

Dílčí cíle

 • uvědomění si vlastního těla
 • rozvoj pohybových dovedností ( koordinace pohybu, rovnováha, rozvoj hrubé a jemné motoriky,
 • dýchání, koordinace ruky a oka apod.)
 • rozvoj užívání všech smyslů
 • rozvoj kooperativních dovedností, fyzické a psychické zdatnosti
 • seznamování se s fungováním těla
 • vytvoření zdravého vztahu k vlastní osobě
 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí
 • vytváření zdravých životních návyků a postojů, jako základu zdravotního životního stylu

Činnosti

 • pojmenováváme části těla
 • sledujeme, jak tělo funguje
 • učíme se co je  pro zdraví a bezpečnost důležité
 • učíme se prostřednictvím smyslových a psychomotorických her znalosti o vlastním těle
 • hrajeme lokomoční a pohybové hry
 • využíváme atlasů a dětských encyklopedií pro hledání informací o lidském těle
 • vytváření výtvarného zpracování „človíčků“
 • sledujeme růst miminka a „pečujeme o ně“
 • zkoušíme si relaxační cviky a masáže
 • rozdělujeme činnosti, které jsou pro zdraví člověka vhodné a co poškozuje, učíme se jak předcházet úrazům
 • hrajeme si na návštěvu lékaře a ošetřování nemocného
 • umíme pomoci kamarádovi
 • pohádka – Ema naopak, Martínek a bacily
 • písnička – Hlava, ramena, kolena, palce….

Otázky

 • Víte, kde máte…??? ( jednotlivé části těla )
 • Víte, jak dýcháme? Jíme? Jak funguje srdce?
 • Umíte napodobit různé pohyby?
 • Víte jaké správné držení těla?
 • Umíte poznat co je pro naše zdraví důležité a co nás poškozuje?
 • Jak se musíme chovat, abychom se neocitli v nebezpečí?
 • Kdo musí jít k lékaři?
 • Co pan doktor dělá?
 • Jak se chová pacient?
 • Umíte odpočívat, udělat kamarádovi masáž?
 • Proč chodíme do solničky a co tam děláme?
 • Jak pečujeme o miminko?
 • Umíme pomoci kamarádovi?

Kompetence

 • umí pojmenovat části lidského těla
 • má vytvořen zdravě pozitivní vztah k vlastnímu tělu
 • umí vyhodnotit, co je pro zdraví člověka důležité a co nebezpečné
 • má upevněné základní hygienické a sebeobslužné návyky
 • koordinuje pohyby, umí napodobit jednoduchý pohyb,  umí sladit pohyb s rytmem, s hudbou
 • má povědomí o významu péče o čistotu a zdraví,o významu aktivního pohybu a zdravé výživy
 • zachovává správné držení těla
 • ví, o odlišnostech mezi dětmi a dospělými lidmi
 • vnímá a rozlišuje pomocí smyslů
 • koordinuje své pohyby, zvládá jemnou motoriku (umí zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami,tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou )
 • umí vnímat potřeby druhého, pomáhat,  pečovat