Hurá na prázdniny

Termín: 4 týdny

Dílčí cíle

 • upevnit znalosti o přírodě
 • seznamování se se znaky přírody v létě
 • vytvoření povědomí o sounáležitosti s přírodou
 • seznámení s exotickými zvířaty, živočichy a s prostředím
 • připomínáme si, jak se chránit před slunečními paprsky
 • osvojení základních poznatků o světě
 • vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností

Činnosti

 • smyslové hry v přírodě
 • chodíme na procházky do přírody, jezdíme na kole, koloběžkách
 • ochutnáváme slanou vodu (moře)  
 • chodíme do bazénu – učíme se plavat
 • pozorování brouků, hmyzu (pracujeme s encyklopediemi)
 • malování na kameny
 • ochutnáváme plody lesa
 • vytváříme dekorace
 • posíláme pohled z výletu
 • jedeme parníkem
 • povídáme si o prázdninách – kam pojedeme
 • ukazujeme si fotky, kde jsme byli o loňských prázdninách
 • pracujeme s různými přírodními materiály (šišky)
 • navštěvujeme dětská hřiště, louky, parky
 • pohádka – Ferda Mravenec
 • básnička – Vesnické léto, Koupání (Knížka pro děti od dvou do pěti)
 • písnička – Sluníčko, sluníčko

Otázky

 • kde jste byli loni na prázdninách?
 • jakou chuť má moře?
 • byly jste někdy u moře? Kde?
 • kdo umí plavat bez kruhu?
 • umíte se potápět?
 • co nás chrání před sluncem?
 • byly jste někdy v lese?
 • co jste tam viděly?
 • umíte pojmenovat některá zvířata, která bydlí v lese?
 • spaly jste někdy pod stanem?

Kompetence

 • dítě dokáže popsat své zážitky
 • zvládá vyjadřovat svoji fantazii a představivost
 • dítě má povědomí o znacích léta
 • dítě umí zacházet s výtvarnými pomůckami a materiály
 • děti se těší z hezkých a příjemných zážitků a přírodních krás