Hravé tvoření

Doba: 2 týdny

Dílčí cíle:

 • zdokonalování dovedností v oblasti JM a HM, ovládání koordinace ruky a oka
 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • rozvoj tvořivosti a myšlení
 • vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, všímat si nového, změněného a chybějícího
 • záměrně se soustředit a udržet pozornost
 • rozvoj estetického vkusu
 • zachycovat a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik

 

Činnosti:

Otázky:

 • výtvarné činnosti podporující tvořivost, představivost a fantazii
 • práce s různorodým materiálem (modelína, písek, barvy, různé druhy papírů, pomůcek…)
 • výrobky z přírodních materiálů
 • kreslení křídami venku
 • kreslení křídou, voskovkou, vodovými barvami, temperami, prstovýma barvami, houbičkou
 • použití tiskátek, vlastního těla, válečků
 • kresba na volné, zadané téma
 • společné tvoření

 

 • Čím můžeme kreslit a na co?
 • Jak se správně drží tužka, štětec, nůžky?
 • Co potřebujeme, pokud chceme malovat vodovými barvami…?
 • Z čeho všeho můžeme vyrábět?
 • K čemu slouží guma, zmizík…?
 • Na co si dát pozor? ( při práci s nůžkami, tavící pistolí, jehlou…)
 • Jak se obléct?

Kompetence:

 • ovládat koordinaci ruky a oka
 • zvládat jemnou motoriku
 • vědomě využívat všech smyslů, soustředit se na činnost
 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik
 • výtvarně zpracovat své představy