Doprava

Doba: 2 týdny

Dílčí cíle

 • vytváření pozitivního vztahu k prostředí
 • seznamování se světem lidí, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • seznámení s bezpečností

Činnosti

 • povídání o dopravních prostředcích, kde se pohybují
 • seznámení se základními dopravními značkami
 • popis dopravy v našem městě
 • přiřazování dopravních prostředků ke způsobu jejich pohybu
 • nácvik přecházení ulice
 • cestování
 • výlet – dopravní hřiště
 • hra – auto jede....

Otázky

 • Co je to za dopravní značku?
 • Které dopravní prostředky znáš?
 • Kterými cestuješ ráno do školky?
 • Který dopravní prostředek má kola?
 • Který létá?
 • Který jezdí po kolejích?
 • Můžeš nyní přejít ulici?
 • Byl si někde v cizině?
 • Kde?
 • Jak jsi tam jel?
 • Máte doma nějaký dopravní prostředek (auto, kolo, koloběžka) – jakou má barvu?

Kompetence

 • dítě dokáže rozlišovat některé obrazové symboly a porozumět jejich významu
 • dokáže se rozhlížet (sledovat očima z leva do prava)
 • zvládá jednoduché praktické situace a umět se chovat přiměřeně a bezpečně na ulici
 • dítě si uvědomuje nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat a má povědomí o tom, jak se prakticky chránit
 • dítě se orientuje bezpečně ve známém prostředí