Domácnost

Doba: 1 týden

Dílčí cíle

 • seznamování s místem a prostředím
 • vytváření elementárního povědomí o širším technickém prostředí
 • osvojení si bezpečnosti používání domácích spotřebičů

Činnosti

 • povídáme si o domácích spotřebičích
 • pojmenováváme je správnými názvy
 • přiřazujeme je na správné místo – kuchyň,koupelna, pokoj…
 • povídáme si, jak správně zacházet s domácími spotřebiči a tím předcházet úrazům
 • dolepujeme, umisťujeme na správné místo a do místnosti kam patří (lepení do společného obrázku)
 • povídáme si o tom, co doma dělá máma, táta, děti
 • jak pomáháme rodičům

Otázky

 • Jaké znáte domácí spotřebiče?
 • Které máte doma?
 • Víte k čemu se používají?
 • Umíte sami některé ovládat?
 • Víte, jek spotřebiče fungují?
 • Kam různé spotřebiče patří?
 • Víte proč musíte být opatrní při manipulaci s nimi?
 • Co doma dělá máma, táta, děti?
 • Jak pomáháte rodičům?

Kompetence

 • dítě zvládá obsluhu domácích spotřebičů a jednoduché pracovní úkony
 • poznat jednotlivé spotřebiče, kterými je dítě obklopeno
 • dítě ví, k čemu spotřebiče používáme
 • ví kde jednotlivé spotřebiče v domácnosti nalezne
 • uvědomuje si nebezpečí, se kterým se můžeme setkat a má povědomí o tom, jak se chránit (ví jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc)
 • dítě si osvojilo elementární poznatky o prostředí, které je mu blízké (domácnost ve které žije)