Děti celého světa

Doba: 1 týden

Dílčí cíle

 • vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
 • seznamování se světem lidí, umění a kultury
 • rozvoj a kultivace estetického vnímání, cítění a prožívání
 • rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu
 • vytváření pozitivního vztahu k multikulturnímu světu
 • rozvoj tvořivosti
 • orientace ve světě

Činnosti

 • povídáme si o světě, o různých kulturách
 • vyrábíme mapu světa
 • poznáváme děti různých částí světa
 • poznáváme životní úroveň v různých částech světa
 • díváme se na krátký dokument o světě
 • povídáme si o cestování – velké vzdálenosti

Otázky

 • Jakým dopravním prostředkem cestujeme po světě?
 • Plul jsi někdy lodí po moři?
 • Letěl jsi někdy letadlem?
 • Kam?
 • Viděl jsi někdy černouška?
 • Domluvíš se po celém světě stejným jazykem?
 • Jaké řeči existují?

Kompetence

 • děti vědí o jiných kulturách
 • vědí, že ve světě se mluví různými jazyky
 • vědí o cestování na velké vzdálenosti
 • dítě umí zacházet s výtvarnými pomůckami a materiály