Cestování

Termín: 1 týden

Dílčí cíle

 • seznámení se s místem a prostředím ve kterém žije
 • vytváření pozitivního vztahu k prostředí
 • seznamování se se světem lidí, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
 • seznamování se s pravidly ve vztahu k druhým
 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností
 • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem
 • rozvoj kulturně společenských návyků dítěte
 • osvojení si základních poznatků o světe
 • vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
 • seznamování se se světem lidí, umění a kultury
 • orientace ve světě
 • vytváření pozitivního vztahu k multikulturnímu světu


Činnosti

 • povídáme si o světě – kde žijeme…, že jsou i jiné státy, jiné jazyky, jiné kultury…
 • povídáme si o cestování na malé i velké vzdálenosti
 • seznamujeme se s prostorem, ve kterém žijeme (naše nejbližší okolí)
 • kam jezdíme na víkend, na prázdniny…
 • jakým způsobem cestujeme (doprav. prostř.)
 • co potřebujeme, když jedeme do zahraničí
 • povídáme si, kde všude už jsme byli
 • povídáme si, jak se chováme při cestování a k cizím lidem
 • posloucháme úryvky z cizojazyčných nahrávek
 • malujeme mapu celého světa
 • učíme se, jak se jmenuje naše hlavní město, jaké u nás tečou řeky, jaká máme města…
 • seznamujeme se s mapou – jak vypadá, jak se na ní máme orientovat…

Otázky

 • víte co znamená slovo cestovat?
 • kam jezdíte?
 • byli jste někdy v zahraničí? Kde?
 • jaké znáte způsoby cestování?
 • mluví se všude stejným jazykem?
 • jaké jazyky existují?
 • v jakém města žijete?
 • slyšeli jste někoho mluvit jiným jazykem než mluvíte vy?
 • znáte nějaká slova z cizích jazyků?


Kompetence

 • dítě se orientuje ve světě
 • děti vědí o jiných kulturách
 • vědí, že se ve světě mluví různými jazyky
 • vědí, o cestování na velké vzdálenosti
 • znají jméno města ve kterém žijí
 • dítě dokáže rozlišovat některé obrazové symboly a porozumět jejich významu