Čarodějnice

Termín: 1 týden

Dílčí cíle:

 • rozvoj tvořivosti
 • rozvoj společenského i estetického vkusu
 • seznamování s kulturou a uměním
 • vytváření elementárního povědomí o širším kulturním prostředí

Činnosti

 • povídáme si o oslavě čarodějnic
 • vyrábíme masky
 • slavíme čarodějnice
 • malujeme čarodějnice
 • pohádka - Malá čarodějnice

Otázky

 • Kdy se slaví čarodějnice?
 • Proč se slaví?
 • Jak vypadá čarodějnice?
 • Jaké má zvíře?
 • Slavíte čarodějnice? Jak?

Kompetence

 • dítě vyjadřuje svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech
 • dítě má povědomí o kulturním prostředí ve kterém žije
 • učí se spolupracovat s ostatními
 • umí zacházet s výtvarnými potřebami