Bezpečnost

Termín: 1 týden

Dílčí cíle

 • seznamování s pravidly bezpečnosti
 • seznamování s prostředím města
 • posilování prosociálního chování
 • rozvoj kooperativních dovedností
 • rozvoj komunikativních dovedností
 • posilování samostatnosti dítěte
 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • rozvoj schopnosti samostatného vyjádření
 • rozvoj psychické zdatnosti
 • estetický rozvoj

Činnosti

 • povídáme si o pravidlech bezpečného chování
 • učíme se přecházet přes ulici (rozhlédnout se…)
 • učíme se co dělat, když se někdo ztratí, jak se zachovat, koho se zeptat, co říci
 • učíme se znát jméno, příjmení a bydliště
 • povídáme si o zkušenostech dětí, které se ztratily
 • čteme si pohádku o kůzlátkách, hrajeme loutkové divadlo
 • učíme se nazpaměť krátké texty a hrajeme divadlo
 • vymalováváme obrázky kůzlátek, stříháme, lepíme, vyrábíme loutky
 • učíme se důležitá telefonní čísla (150, 155, 158)

Otáky

 • Víš, jak se jmenuješ, kde bydlíš?
 • Kdy nesmíme přecházet přes ulici?
 • Kdy můžeme přecházet?
 • Jaká barva musí být na semaforu, abychom mohly přejít?
 • Co uděláš, když se ztratíš?
 • Víš jak se máš chovat k cizím lidem? (povídání na ulici, odchody s cizími lidmi…)

Kompetence

 • dítě se orientuje v prostředí města
 • zná své jméno a bydliště
 • respektuje pravidla bezpečnosti
 • dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla
 • dítě umí zpaměti krátké texty
 • dítě umí zacházet s výtvarnými pomůckami a materiály
 • uvědomuje si nebezpečí a má povědomí o tom, jak se chránit a ví, jak se nebezpečí vyhnout
 • ví, kde v případě potřeby hledat pomoc