Advent a vánoce (a zážitky z Vánoc)

Doba: 3 týdny

Dílčí cíle

 • rozvoj tvořivosti
 • rozvoj kulturně společenských návyků dítěte
 • seznamování s kulturou a uměním
 • rozvoj společenského i estetického vkusu

Činnosti

 • vyrábíme adventní věnec a vánoční ozdoby
 • lepíme vánoční přáníčka
 • povídáme si o vánočních tradicích a zvycích
 • vyrábíme dárečky
 • povídáme si s dětmi o Ježíškovi
 • zdobíme společně stromeček
 • pečeme a zdobíme cukroví
 • Vánoční besídka
 • zpíváme koledy
 • básnička – Poděkování za dárečky, Štědrovečerní otázky
 • pohádka – O Betlémě, Vánoční příběhy
 • výlet – Betlémy, Staroměstské náměstí – Vánoční trhy
 • Zážitky z Vánoc
 • povídáme si, jak jsme prožili Vánoce
 • malujeme dárečky

Otázky

 • Kolik svíček má adventní věnec?
 • Kdy se svíčky zapalují?
 • Kdo nosí dárečky?
 • Kdo u vás doma zdobí stromeček?
 • Víš jaká zvířátka jsou v Betlémě?
 • Co si přeješ k Vánocům?
 • Pečeš a zdobíš s maminkou cukroví?
 • Jaké Vánoční zvyky znáte?
 • Děláte některé z nich doma?

Kompetence

 • dítě se dokáže z paměti naučit krátké texty (básničky)
 • dítě vyjadřuje svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech
 • umí zacházet s výtvarnými pomůckami a materiály
 • zvládá pojmenovat to, čím je o Vánocích obklopeno
 • dítě dokáže porozumět slyšenému (mluvenému slovu) a zachytí hlavní myšlenku příběhu, zvládá sledovat příběh, pohádku