O školce

BMŠ Pipan mohou navštěvovat děti neslyšící, nedoslýchavé, s kochleárním implantátem, s vadami řeči. Přijímáme děti ve věku od dvou do sedmi let, které z nejrůznějších důvodů potřebují menší kolektiv a individuální přístup.

Velmi dobré zkušenosti máme i se zařazováním slyšících sourozenců nebo kamarádů. Děti pracují v malých skupinkách. Pravidelnou součástí programu je individuální logopedická péče. BMŠ Pipan je škola rodinného typu, dětem i rodičům nabízíme individuální přístup.


Právě probíraná témata

16. týdenCestováníVíce informací
17. týdenČarodějniceVíce informací
18. týdenOlympiádaVíce informací