Předškolní vzdělávání

Cílem je připravit dítě na školní docházku. Dítě by mělo být schopno bez obtíží se účastnit výchovně vzdělávacího procesu. K tomu musí být dostatečně připraveno v oblasti fyzické, mentální a emocionálně-sociální.

V rámci přípravy předškoláků vytváříme vhodné vzdělávací prostředí, které je pro dítě v co největší možné míře vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté. Každému dítěti poskytujeme pomoc a podporu v oblastech, které nejvíce potřebuje Jedná se tedy převážně o práci individuální.

Materiály ze kterých vycházíme jsou „Školní zralost – Co by mělo dítě umět před vstupem do školy“ a „Diagnostika dítěte předškolního věku“.