Vaření

Kroužek vaření je vždy odpoledne od 14:00 do 15:00 v pondělí jednou za 14 dnů.

Zaměřujeme se na sebeobsluhu, správné stolování, rozvíjení jednoduchých pracovních činností, praktických dovedností, spolupráce, samostatnostnosti, poznávání různých druhů potravin, jejich chutí a správné pojmenování.

Typy pokrmů jsou vybírány také podle aktuálního ročního období, tradic a tematických celků ve školce.

Děti si tak vytvářejí povědomí a pozitivní vztah k celkovému zdravému životnímu stylu.