Sportovní aktivity

Sportovní aktivity probíhají v pondělí jednou za 14 dní po dobu 45 minut. Místo konání je herna, v případě pěkného počasí zahrada.

Jedná se o volnočasovou aktivitu, při které mohou děti sdílet společenství se svými vrstevníky. Učí se přiměřeným reakcím, usměrňovat své chování, emoce. Zároveň mohou poznávat vlastní tělo a rozvíjet jemnou i hrubou motoriku. Neopomenutelná je také relaxace dítěte, která navodí uvolnění.

Sportovky nabízí dětem rychlé střídání pohybových aktivit, především různé sportovní hry a všeobecně rozvíjející cviky. Podporují dovednosti s míčem a jiným náčiním, rychlost, obratnost, samostatnost, spolupráci, schopnost chápat a respektovat pravidla hry. Dále také estetickou oblast dítěte – rytmizaci a jednoduché tanečky, s využitím hudebních nástrojů, šátků, stuh a jiných pomůcek.

Děti si tak vytvářejí vztah k pohybu a pohybové aktivitě celkově.