iPady: Nová cesta ke vzdělání

Využití dotekových tabletů se pomalu stává nedílnou součástí speciálního školství. Díky tomuto faktu jsme se i my rozhodli používat iPady při vzdělávání našich dětí v Bilingvální mateřské škole Pipan. Práce s iPady nabízí nové možnosti ve vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i bez nich. Jejich jednoduché ovládání si všichni zúčastnění osvojí velmi rychle a práce s nimi se stane pro všechny potěšením. Díky široké nabídce vzdělávacích aplikací, které jsou na trhu dostupné, můžeme dítě všestranně rozvíjet. Zaměřujeme se tak na oblasti: rozvoje řeči, slovní zásoby/znakové zásoby, sluchového vnímání, kognitivního rozvoje, grafomotoriky, relaxace nebo i na číslice, písmena a přípravu na globální čtení. U dětí s narušenou komunikační schopností a u dětí s poruchou autistického spektra je velkou výhodou možnost vytvářet dítěti komunikační a zážitkové deníky přímo v tabletu (tablet však musí obsahovat fotoaparát!).

I přes krátké období, kdy používáme iPad při skupinové a individuální práci, se nám osvědčilo jeho používání zejména u dětí s kombinovaným postižením. Pro děti/začátečníky mají aplikace svojí posloupnost. Dítě nemusí vždy zvládat plynulý tah prstem, ale díky zábavným a hravým aplikacím se dá vše naučit.